Height

189 cm

Bust

95 cm

Waist

80 cm

Hips

93 cm

Shoes

43

Eyes

Blue

Hair

Dark Blonde

Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk
Mikolaj Kuszneruk