Height

179 cm

Bust

83 cm

Waist

62 cm

Hips

90 cm

Shoes

40

Eyes

Blue

Hair

Blonde

Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka
Dagna Klepaczka