Height

178 cm

Bust

80 cm

Waist

60 cm

Hips

89 cm

Shoes

41

Eyes

Green/Grey

Hair

Blonde

Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova
Sasha Komarova